Svetainės Naudojimosi Taisyklės

Šios naudojimosi svetaine taisyklės yra taikomos visiems asmenims, kurie naudojasi www.madoskursai.lt internetine svetaine, 5skaitant visus jos posričius. Naudodamiesi šia svetaine, Jūs sutinkate bei įsipareigojate laikytis šiose Naudojimo Taisyklėse aprašytų reikalavimų.

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Interneto svetaine (toliau – Svetaine) įvardijama www.madoskursai.lt internetinė svetainė bei visi jos posričiai.

1.2 Visi šios Svetainės lankytojai (toliau – Vartotojai) turi laikytis šių Naudojimo Taisyklių (toliau – Taisyklės). Įeidami į šią Svetainę, Vartotojai patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis, apsilankę ir (ar) besinaudojantys Svetainės visomis ir (ar) bet kuria joje teikiamų paslaugų, įskaitant ir Vartotojus, neatlikusius registracijos procedūros.

1.3 Mes pasiliekame teisę keisti, koreguoti, papildyti ar pašalinti šias Taisykles, tačiau įsipareigojame publikuoti informaciją apie pakeitimus. Jei ir toliau naudositės www.madoskursai.lt interneto svetaine, tai reikš, jog sutinkate su pakeitimais.

2. Privatumas

2.1 Bet kokia asmeninė informacija, pateikta naudojantis www.madoskursai.lt svetaine, yra tvarkoma atsižvelgiant į Svetainės Privatumo politiką. Su Privatumo politika galite susipažinti paspaudę šią nuorodą.

3. Paslaugos, prieinamos www.maodskursai.lt svetainėje

3.1 Interneto svetainė www.madoskursai.lt suteikia vartotojams šias galimybes:

3.2 Įsigyti, žiūrėti, klausytis video seminarus/ kursus bei gauti įvairią mokymo medžiagą.

3.4 Parsisiųsti į savo kompiuterį lektoriaus parengtą medžiagą peržiūrai, jei ji yra prieinama.

3.5 Vaizdinę paskaitų medžiagą vartotojas gali naudoti tik asmeninėms reikmėms mokymosi proceso užtikrinimui. Bet koks kitas vaizdinės medžiagos naudojimas kategoriškai draudžiamas ir yra saugomas autoriaus teisių.

4. Internetinės svetainės www.madoskursai.lt vartotojo registruoto vartotojo įsipareigojimai bei teisės

4.1 Kad taptumėte registruotu www.madoskursai.lt vartotoju, reikia užpildyti registracijos anketą. Nurodytu el. pašto adresu gausite patvirtinimo nuorodą, kurią paspaudę būsite užregistruoti www.madoskursai.lt sistemoje.

4.2 Visi registruoti www.madoskursai.lt vartotojų asmeniniai duomenys yra apsaugoti pagal LR įstatymus.

4.3 Atlikdamas Registraciją Vartotojas įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius Prisijungimo duomenis. Vartotojui draudžiama atlikti Registraciją naudojantis svetimais duomenimis. www.madoskursai.lt internetinės svetainės administratoriai turi teisę savo nuožiūra spręsti apie Vartotojo pateiktų Prisijungimo duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Vartotojui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis www.madoskursai.lt interneto svetainės administratoriai turi teisę nedelsiant ir nepranešus Vartotojui, neregistruoti Vartotojo, pašalinti Vartotoją iš užsiregistravusių asmenų sąrašo.

4.4 Jei vartotojas pamiršo savo slaptažodį, svetainės autorizavimo lange reikia nusiųsti pranešimą www.madoskursai.lt interneto svetainės administratoriams dėl slaptažodžio atnaujinimo, paspaudus nuorodą „Pamiršote slaptažodį?”. Naujas slaptažodis bus išsiųstas vartotojo registracijos anketoje nurodytu el. pašto adresu.

4.5 Jei vartotojas nesutinka su www.madoskursai.lt interneto svetainės naudojimosi taisyklėmis ir daugiau nepageidauja naudotis www.madoskursai.lt teikiamomis paslaugomis, jis gali atsisakyti vartotojo registracijos išsiuntus atitinkamą pareiškimą www.madoskursai.lt interneto svetainės administratoriams el. pašto adresu madoskursai@gmail.com arba išsiuntus pareikalavimą www.verslokursai.lt interneto svetainės skyriuje „Kontaktai“. Gavus atitinkamą pareikalavimą apie vartotojo registracijos panaikinimą, visi asmeniniai vartotojo duomenys per vieną darbo dieną bus ištrinti.

4.6 www.madoskursai.lt interneto svetainės administratoriai turi teisę panaikinti vartotojo registraciją, jei vartotojas nenurodė pilnos ar tikslios registracijos anketoje reikalaujamos informacijos. Šiuo atveju, prieš panaikinant vartotojo registraciją, jam išsiunčiamas perspėjimas el. pašto adresu, informuojant apie iškilusią problemą ir pateikiant siūlymus problemos sprendimui. Jei vartotojas į gautą el. paštu laišką neatsako per dvi darbo dienas, vartotojo registracija ir visi asmeniniai vartotojo duomenys bus panaikinti. Panaikinus duomenis, vartotojas, nurodęs pilną ir tikslią registracijos anketoje reikalaujamą informaciją, gali užsiregistruoti pakartotinai.

4.7 www.madoskursai.lt interneto svetainės administratoriai turi teisę panaikinti vartotojo registraciją be vartotojo sutikimo, jei vartotojas nesilaiko ar pažeidžia Svetainės naudojimosi taisykles. Šiuo atveju visi asmeniniai vartotojo duomenys bus panaikinti.

4.8 www.madoskursai.lt interneto svetainės administratoriai turi teisę panaikinti vartotojo registraciją, jeigu vartotojas Svetainėje nėra nieko įsigijęs ir nuo registracijos pradžios nebuvo prisijungęs vienerius ar daugiau metų.

5. Autorinės teisės ir šalutinės teisės

5.1 Visos intelektinės nuosavybės teisės susijusios su www.madoskursai.lt yra saugomos autorinių teisių. Šių teisių pažeidimo atveju kaltas asmuo bus patrauktas atsakomybėn pagal LR norminių aktų reikalavimus bei privalės padengti visus nuostolius.

5.2 www.madoskursai.lt interneto svetainėje patalpinti intelektinės nuosavybės objektai yra apsaugoti pagal Autorinių teisių įstatymą. Bet koks Svetainėje patalpintos intelektinės nuosavybės objekto panaudojimas leidžiamas tik gavus raštišką www.madoskursai.lt interneto svetainės administratorių leidimą.

6. Kitos sąlygos

6.1 www.madoskursai.lt remiantis Privatumo politika, fiksuoja vartotojo vykdomą veiklą interneto Svetainėje.

6.2 Už www.madoskursai.lt interneto svetainėje pateiktos medžiagos turinį ir jo atitikimą LR norminių aktų reikalavimams atsako konkrečios medžiagos autorius ar teisėtas savininkas.

 

Pirkimo – grąžinimo taisyklės

1. Sąvokos

1.1. Administratorius – teisėtas www.madoskursai.lt internetinės svetainės valdytojas. Žiūrėti skiltyje Kontaktai.

1.2. Pirkėjas – fizinis asmuo, kuris įsigyja Prekę(-ių) iš internetinės parduotuvės madoskursai.lt

1.3. Šalys – Pirkėjas ir Administratorius kartu.

1.4. Taisyklės – šios taisyklės, reglamentuojančios Administratoriaus ir Pirkėjo santykius dėl Prekės (-ių) įsigijimo elektroniniame portale madoskursai.lt.

1.5. Prekė (-ės) – interneto portale madoskursai.lt internetu platinama mokomoji medžiaga, skirta naudotis taip, kaip tą numato Vartotojo licencija. Prekės sąvoka vienaskaitoje gali būti suprantama ir daugiskaitos prasme ir atvirkščiai, priklausomai kaip to reikalauja kontekstas.

1.6. Vartotojo licencija – naudojimosi įsigytomis Prekėmis sąlygos ir apribojimai.

2. Bendrosios sąlygos

2.1. Pirkėjas patvirtina, kad jis tinkamai susipažino su šiomis Taisyklėmis ir su jomis sutinka. Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo  ir Administratoriaus teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos. Taisyklės Pirkėjui pradedamos taikyti nuo to momento, kai jis patvirtina, kad su jomis susipažino ir sutinka.

2.2. Pirkėjas įsipareigoja susipažinti su Administratoriaus internetinėje svetainėje madoskursai.lt paskelbta Privatumo politika. Nesutikdamas su atitinkamomis Privatumo politikos sąlygomis ar Asmens duomenų panaudojimo būdais, Pirkėjas privalo nedelsiant apie tai pranešti Administratoriui.

3. Pirkėjo registracija, užsakymas, sutarties sudarymas

3.1. Norėdamas įsigyti Prekių, Pirkėjas turi teisingai užpildyti registracijos formą adresu madoskursai.lt. Kartu sukuriama Pirkėjo paskyra svetainėje. Paskyra suteikia Pirkėjui galimybę apmokėti ir gauti įsigytas prekes.

3.2. Patvirtinęs registracijos formą Pirkėjas patvirtina, kad jo pateikti duomenys yra teisingi ir kad jis susipažino ir sutinka su šiomis Taisyklėmis ir sutinka, kad Administratorius kauptų, tvarkytų ir naudotų formoje pateiktus duomenis (įskaitant ir asmens duomenis) administraciniais, statistiniais ir rinkodaros tikslais, vadovaudamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.

3.3. Sukurdamas paskyrą svetainėje madoskursai.lt, Pirkėjas sutinka gauti jo neužsakytą informaciją apie Prekes, kurią Administratorius siunčia savo ar kitų subjektų vardu Pirėkas adresu, kurį jis nurodė registruodamasis svetainėje. Šį sutikimą vėliau galima bet kada atšaukti ir vėl užsisakyti svetainėje madoskursai.lt ar išsiuntus elektroninį laišką Administratoriui adresu madoskursai@gmail.com.

3.4. Pirkėjui suteikiama prieiga prie paskyros, įvedus į prisijungimo formos laukus teisingą prisijungimo vardą ir slaptažodį, kuriuos Pirkėjas, registruodamasis svetainėje, susikuria pats. Prisijungimo prie sistemos vardas – tai Pirkėjo pasirinktas vardas nurodytas registruojantis. Pamiršus slaptažodį, jį galima atkurti naudojantis slaptažodžio atkūrimo forma. Priminimas pirkėjui bus išsiųstas tuo elektroninio pašto adresu, kurį jis nurodė, registruodamasis svetainėje. Pirkėjas įsipareigoja saugoti prisijungimo slaptažodį ir neatskleisti jo tretiesiems asmenims. Administratorius neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, kilusius dėl slaptažodžio ar kitų prisijungimo prie paskyros duomenų praradimo.

3.5. Pirkėjo užsakymas priimamas svetainėje madoskursai.lt pateikus užsakymą, Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiamas pranešimas, kuriuo informuojama, kad užsakymas priimtas vykdyti, o tai reiškia, kad užsakymas pateiktas teisingai.

3.6. Prekės įsigijimo sutartis sudaroma Pirkėjui užsiregistravus madoskursai.lt, užsakius Prekę ir už ją apmokėjus nurodytą kainą. Sutarties sudarymo momentu laikomas apmokėjimo už Prekę momentas.

3.7. Užsakymas įvykdomas tada, kai Administratorius gauna informaciją apie atliktą mokėjimą.

4. Prekės ir jų naudojimas

4.1. Interneto parduotuvėje madoskursai.lt yra platinama mokymų medžiaga įvairiu formatu.

4.2. Kiekvienas asmuo turi galimybę nemokamai susipažinti su pateiktu Prekės (video įrašo) turiniu.

4.3. Apmokėjus už Prekes, video medžiaga yra pasiekiama Pirkėjui .MP4 formatu 1 metus laiko nuo apmok4jimo dienos. Vaizdo įrašus galima peržiūrėti visais stacionariais ir nešiojamais MP4 grotuvais, kurie turi galimybę atkurti šį garso ir vaizdo formatą.

4.4. Kiekviena Prekė yra saugoma pagal Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, todėl naudojimasis ja yra leidžiamas tik pagal šių Taisyklių ir Vartotojo licencijos sąlygas.

4.5. Administratorius informuoja, kad visos Prekės turi įdiegtą apsaugos sistemą nuo nelegalaus jų naudojimo, t. y. kiekviena parduodama Prekė yra žymima garso įspaudu, kiekviena Prekės kopija yra individualizuota, o tai reiškia, kad Pirkėjui įsigijus Prekę yra įrašomi Prekę įsigijusio Pirkėjo identifikacijos duomenys. Pirkėjui Prekė pateikiama tik ją atitinkamai pažymėjus.

4.6. Prekės apsaugos sistema išlieka veikianti ir Pirkėjas gali būti identifikuojamas net ir tais atvejais, jei garso įrašas perrašomas skaitmeniniu ar mechaniniu būdu.

4.7. Kiekvienas Prekę įsigyjantis Pirkėjas sutinka, kad Prekė būtų atitinkamai žymima, ir įsipareigoja nesiimti jokių veiksmų, kad šis žymėjimas būtų pakeistas ar panaikintas. Žymėjimas reikalingas tam, kad Administratorius galėtų identifikuoti Pirkėją ir patį sandorį.

4.8. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad Prekė būtų neprieinama neįgaliotiems asmenims, kad šie negalėtų kopijuoti, platinti ar kitokiu būdu neteisėtai naudotis teikiamu turiniu. Gavęs informaciją apie tokius atvejus, Administratorius turi teisę imtis visų teisinių priemonių (įskaitant ir ieškinio dėl žalos atlyginimo pareiškimą) autorinėms teisėms ginti.

4.9. Prekės naudojimo sąlygos nurodomos Vartotojo licencijoje.

 5. Vartotojo licencija

5.1. Kiekvienas Prekes įsigyjantis Pirkėjas privalo jas naudoti pagal šiame skyriuje ir kitas Taisyklėse įtvirtintas sąlygas:

5.1.1. iš Administratoriaus įsigytas Prekes Pirkėjas gali naudoti tik asmeninėms reikmėms;

5.2. Pirkėjas neturi teisės įsigytas Prekes ar jų fragmentus:

5.2.1. iškraipyti, modifikuoti ar kitaip pakeisti jų turinį;

5.2.2. platinti ir dauginti;

5.2.3. pašalinti apsauginius ženklus ir/ ar kitas techninės apsaugos priemonės;

5.2.4. disponuoti Prekėmis (perparduoti, išnuomoti, dovanoti ir pan.);

5.2.5. naudoti komerciniais tikslais.

6. Pirkėjo teisės ir pareigos

6.1. Pirkėjas turi teisę nemokamai susipažinti su Prekės (vaizo įrašo) pateiktu turiniu, išklausydamas svetainėje prieinamą Prekės ištrauką.

6.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti jam siunčiamos Administratoriaus reklaminės informacijos keisdamas savo paskyros nustatymus svetainėje pranešęs apie tai Administratoriui el. paštu madoskursai@gmail.com.

6.3. Pirkėjas turi teisę prašyti Administratoriaus panaikinti jo paskyrą madoskursai.lt, tokį pageidavimą Pirėkas turi išreikšti el. paštu madoskursai@gmail.com. Pirkėjo paskyra panaikinama ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo atitinkamo Pirkėjo pranešimo gavimo dienos.

6.4. Pirkėjas turi pareigą apmokėti už užsakytas Prekes.

6.5. Pirkėjas turi pareigą sąžiningai naudotis įsigytomis Prekėmis, laikantis Vartotojo licencijos, o to nesilaikant – atlyginti Administratoriaus ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius.

6.6. Pirkėjas neatšaukiamai pareiškia ir patvirtina, jog jis nori, kad Prekė jam būtų pateikta iš karto nuo apmokėjimo už ją momento, nelaikant kol pasibaigs sutarties atsisakymo terminas, todėl Pirkėjas iš anksto atsisako savo įstatyminės teisės atsisakyti sudarytos sutarties su Administratoriumi, t. y. Pirkėjui įsigijus Prekę ir už ją apmokėjus, jis praranda teisę atsisakyti Prekės, taip pat neturi teisės reikalauti Administratoriaus priimti grąžinamą Prekę ir reikalauti grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus.

7. Administratoriaus teisės ir pareigos, atsakomybės apribojimas

7.1. Administratorius įsipareigoja suteikti Pirkėjui jo įsigytą Prekę, už kurią yra apmokėta.

7.2. Administratorius turi teisę nustatyti ir keisti parduodamų Prekių kainas.

7.3. Administratorius turi teisę be išankstinio Pirkėjo įspėjimo laikinai išjungti Prekių ir jų palaikymo paslaugų tiekimą, kai vykdomi remonto, plėtros, įrangos keitimo ir konservavimo, programavimo darbai.

7.4. Administratorius turi teisę atjungti Pirkėjo paskyrą, jeigu nustatoma, kad Pirkėjas šia paskyra naudojasi nesąžiningai ar ne pagal jos paskirtį, taip pat jeigu nustatoma, kad Pirkėjas pažeidė Vartotojo licencijos sąlygas.

7.5. Administratorius neatsako už Pirkėjo ar trečiųjų asmenų negautos naudos dėl Prekių ar jų palaikymo paslaugų tiekimo pertraukų ar sutrikimų, aptartų ankstesniame punkte.

7.6. Administratorius neatsako už neteikiamas ar netinkamai teikiamas paslaugas, jei tai nutinka dėl trečiųjų asmenų kaltės (o ypač dėl telefoninių komunikacijų operatorių, telekomunikacijų ir elektros tinklų teikėjų). Tai taikoma ir žalai, kurią padaro kompiuterių virusai ir kitos panašios programos.

7.7. Administratorius neatsako už tai, kad Pirkėjas praranda identifikacijai naudojamą prisijungimo vardą arba slaptažodį, leidžiančius įsigyti Prekes naudotis jų palaikymo paslaugomis, arba už tai, kad ši informacija tampa prieinama tretiesiems asmenims, ir už žalą, atsirandančią dėl Pirkėjo veiksmų ar neveikimo, o būtent, Pirkėjui netinkamai naudojantis sistema madoskursai.lt arba pateikus neišsamius arba neteisingus duomenis.